Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Elu- ja toimetulekuõppe töölehed "Inimene I" (II-III arengutase)

Elu- ja toimetulekuõppe töölehed "Inimene I" (II-III arengutase)

Marju Türnpu
Inimene I
Toimetulekuõppe II-III kooliaste orienteerumisained
Töölehtede komplekt ja õpetaja juhendmaterjal

Inimene I töölehti saab kasutada toimetulekuõppe II ja III kooliastmes orienteerumisainete tundides.
Töölehtede teemasid on üheksa:
• Keha-, pea- ja näoosad
• Meeleorganid
• Tervislik toitumine
• Emotsioonid
• Perekond
• Viisakas käitumine
• Mäng
• Töö. Ametid
• Inimese anatoomia

Töölehed on erineva raskusastmega, nii saab õpetaja kasutada iga õpilase jaoks jõukohast materjali. Vastavalt õpilaste eelteadmistele ja oskustele saab varieerida  ka töölehtede täitmise järjekorda, samuti võib samu töölehti kasutada mitu korda.
Iga alateema lõpeb praktilise ülesande või ühistööga, näit õpetatakse maskide valmistamist (emotsioonid), valmistatakse tervisliku toitumise lauamäng, meisterdatakse rütmipille (meeleelundid) jm.
Täidetud töölehed soovitatakse köita, et neist kujuneks õpilasele terviklik materjal. Samuti saab töölehtede põhjal valmistada „Tervise aabitsa” ja „Viisaka käitumise“ piltjuhendi.
Õppematerjali retsensendid olid Triin Kivirähk ja Signe Leht. Töölehed joonistas Tiia Tallo.

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe.

Õpetaja juhendmaterjal on allalaetav siit.