Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Matemaatika töölehtede komplekt, II osa (II arengutase)

Matemaatika töölehtede komplekt, II osa (II arengutase)

Matemaatika II töölehtede komplekti on koostanud Saima Salomon.
Kogumik on mõeldud õppematerjaliks toimetulekukooli II arengutasemel.
Matemaatika II teemaks on arv ja number 6–12, töölehtede ülesehitus sarnane kogumikus „Matemaatika I” esitatuga.
Pildimaterjali valikul on lähtutud Diana Kuntori ja Marju Türnpu orienteerumisõpetuse töö raamatutest „Talv“ (Kirjastus Tea, 2006) ning  „Kevad. Suvi” (Kirjastus Tea, 2007).

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe.

Õpetaja juhendmaterjal on allalaetav siit.