Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Matemaatika töölehtede komplekt, III osa (II–III arengutase)

Matemaatika töölehtede komplekt, III osa (II–III arengutase)

Käesolev töölehtede kogumik on mõeldud õppematerjaliks põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele toimetulekuõppe õpilastele.

Töölehtede kogumiku materjali koostamisel on lähtutud üldõpetuse põhimõtetest matemaatika õpetamises. See tähendab, et matemaatiliste teadmiste parim omandamine toimub tihedalt integreerituna koos teiste õppeainetega. Kogumikus sisalduvaid töölehti on soovitatav kasutada kinnistava tunnietapina (nt eesti keele, elu- ja toimetulekuõppe, tööõppe
tunnis).

Matemaatika III töölehtede komplekt

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe.

Õpetajajuhendmaterjal on leitav siit