Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Matemaatika töölehtede komplekt, IV osa (II–III arengutase)

Matemaatika töölehtede komplekt, IV osa (II–III arengutase)

Käesolev töölehtede kogumik on mõeldud õppematerjaliks „Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava” Lisa 2 „Toimetulekuõpe” järgi õppivatele õpilastele. Töölehed sobivad toimetulekuõppe 2. ja 3. arengutasemel olevatele õpilastele (k.a lisa-õppeaastad).
Käesoleva töölehtede kogumiku materjali koostamisel on lähtutud matemaatika õpetamises üldõpetuse põhimõtetest. See tähendab, et matemaatiliste teadmiste parim omandamine toimub tihedalt integreerituna koos teiste õppeainetega. Soovitav on kasutada kogumikus olevaid töölehti kordav-kinnistava tunnietapina (nt eesti/vene keele, elu- ja toimetulekuõppe, tööõppe tunnis). Parim on täita töölehti pärast õppekäike ning vaatlusi, seostatuna praktiliste tegevustega.

Matemaatika IV töölehtede komplekt

Õppevara saab paberkandjal tellida läbi SA Innove e-poe.

Õpetajajuhendmaterjal on leitav siit.