Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Lisamaterjalid põhiõppevarale

Lisamaterjalid põhiõppevarale

Lisamaterjale saab kasutada toetava ja õppetööd mitmekesistava õppevarana erinevate õppeainete käsitlemisel kõikides kooliastmetes.

Materjalide valikus on pildikomplekte: ajaloo pildid 7.–9. klassi lihtsustatud õppele, geograafia lihtsustatud ja illustreeritud veebisõnastik, kõnearenduse seeriapildid, samuti töölehtede komplekte: „Aastaring looduses" 3.–4 klassi lihtsustatud õppele, käelise tegevuse tööjuhiseid toimetulekukoolile jm.

Head kasutamist!