Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Tõlkeraamat "Prader-Willi sündroomiga õpilane. Teavik haridustöötajale"

Tõlkeraamat "Prader-Willi sündroomiga õpilane. Teavik haridustöötajale"

Teavik eripedagoogidele

Prader-Willi sündroom on geneetiline sündroom, mille põhjuseks on muutused 15. kromosoomi pika õla teatud kriitilises piirkonnas. Sündroomi esinemissageduseks on üks 12 000–15 000 vastsündinu kohta. PWSi esineb kõikidel rassidel ning võrdselt nii meeste kui  naiste hulgas.

Veel 2006. aastal piirdus eestikeelne Prader-Willi sündroomi alane teave terviseportaalides avaldatud lühikeste nupukestega, mille sisu tekitas lugejas lootusetust. Tänaseks on Prader-Willi Sündroomi Ühing mitmete toetajate (Eesti-Hollandi Päikeselille Fond, Elion, Pfizer, Hasartmängumaksu Nõukogu, eraisikutest annetajad) abiga loonud toimiva ja informatiivse kodulehe (www.pws.ee), aga ka läbi viidud seminare ja teaduskonverentse.

Teavik on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes arendavad ja suunavad last kolmandast eluaastast kuni eriala omandamise alustamiseni. See on põhimõtteliselt kasutatav ka teiste sündroomide ja erivajadustega laste õpetamisel. Ülesehituselt on teavik ülevaatlik. Esimeses peatükis antakse põgus ülevaade sündroomist, teises peatutakse pikemalt õpilase tervise ja enesetunde iseärasustel. Järgnevad peatükid annavad põhjalikuma sissevaate kolme vanuserühma (koolieelik, algkooliõpilane ja teismeline) õppeteele. Neis peatutakse east tingitud probleemidel ja nende lahendamise võimalustel, juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ja teadmistele, soovitatakse sobivamaid õpimeetodeid, võimalusi valutumaks üleminekuks ühest õpiastmest teise jne. Viimane peatükk on pühendatud vanemate ja spetsialistide koostööle. Teaviku lõpus on kasutatud kirjanduse nimestik ja viis lisa, millest igaüks näitab vähemalt üht võimalikku lähenemisviisi konkreetse olukorra lahendamiseks.

Mida paremini teavad lapsega kokku puutuvad õpetajad-kasvatajad sündroomi eripärasid ja toimivaid õpetamisvõtteid, seda paremad väljavaated on lapsel tulla koolis toime nii õppetööga kui ka eakaaslastega suhtlemisega.

Teavik anti välja koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega ESFi programmi “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” raames.

Paberkandjal raamatut on võimalik tellida kirjutades aadressile pws@pws.ee.