Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Uus õppevara toetab HEV õpilaste õpet

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
19.05.2010
Pressiteade

„Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamise“ programmis valmib aastani 2013 kokku üle kolmekümne  õppematerjali, mis toetavad põhikooli lihtsustatud või toimetuleku  riikliku õppekava järgi õppivaid õpilasi, nende õpetajaid ning lapsevanemaid.

HEV-programmi nõukoja liikme Marianne Kuzemtšenko sõnul peavad praegu HEViga lapsi õpetavad õpetajad sageli ise õppematerjale koostama või tavakoolide jaoks mõeldud materjale kohandama. Puudu on ka ühtsest lähenemisest HEViga laste õpetamisele. Uued õppematerjalid on koolides väga oodatud.

Selle õppeaasta alul valmis „Matemaatika tööraamat VIII klassile“, autor Meelike Maila. Sellest on välja antud nii kaheosaline tööraamatute komplekt kui CD.

Uue õppeaasta alguseks ilmuvad „Eesti keele lugemik-tööraamat II klassile“ (autor Kaja Pastarus)  ja „Eesti keele tööraamat V klassile“ (autor Krista Sunts).  HEV õpilastele mõeldud õpikud, töövihikud ja töölehed  on  kaasaegsed, samas lapsele kergesti arusaadavad.

Põhiõppevara omandamist toetavatest lisamaterjalidest on programmi toel  valminud „Tähelaulud“ tähtede ja tähestiku õppimiseks (autorid Silvia Paluveer ja  Urve Pihlak).  

Õpetajatele valmisid  juhendmaterjalid „Isevalmistatud õppevahendite ideede kogumik“ (autor Marge Tiiman) ning „Liikumine ja muusika“ (autorid Kadri Joost, Kaili Lass). Õpetajatele mõeldud juhendmaterjalid annavad  ideid ja praktilisi nõuandeid,  kuidas tundi mitmekesisemaks muuta, lapse eripäradega arvestada. 

Koostöös kirjastusega Atlex  on tõlgitud J. Strebeleva  kaks  kauaoodatud käsiraamatut eripedagoogidele: „Mõtlemise kujundamisest arenguliste erivajadustega lastel“ ning „Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil“.  Tõlkematerjalid aitavad leevendada eestikeelse erialase kirjanduse vähesust.

Lisamaterjalid ja õpetajamaterjalid on tasuta kättesaadavad portaalist www.hev.edu.ee  või jagatakse neid sihtgrupile CD-l.  Koolidele, kus on lihtsustatud või toimetuleku õppekava järgi õppivaid õpilasi, jagatakse põhiõppevara tasuta.

ESF-i programmi „Hariduslike erivajadustega  õpilaste õppevara arendamine“ viib ellu Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

 

Pressiteate edastas: Madli Leikop, eksamikeskuse infojuht, tel 7350 535, madli.leikop@ekk.edu.ee