Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Veebipõhine lihtsustatud ja illustreeritud geograafia sõnastik

Veebipõhine lihtsustatud ja illustreeritud geograafia sõnastik

Geograafia lihtsustatud illustreeritud veebipõhine sõnastik on mõeldud  kasutamiseks eelkõige geograafias ja teistes loodusainetes,  kuid seda saab edukalt rakendada ka teiste ainete õpetamisel ja õppimisel. Sõnastik on harivaks lisamaterjaliks ka kõigile teistele  huvilistele.

Sõnastiku koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast ning ta on kasutatav kõigi põhikooli geograafia õpikute ja  töövihikutega, samuti integreeritav teiste loodusainete õppematerjalidega.

Õpetajal on sõnastiku kasutamisel vabad käed – ta saab sõnaseletusi vastavalt vajadusele muuta ja täiendada, samuti nii sõnaseletusi kui illustratsioone õppetöö läbiviimiseks kopeerida.

Märksõnad ja mõisted on sõnastikus toodud tähestikulises järjekorras.

Veebisõnastik on arenev ja täienev – ettepanekud illustratsioonide ja seletuste muudatuste osas on teretulnud.

Veebisõnastiku loomist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu.

Programmi viib ellu SA Innove.

Sõnastiku avamiseks kliki SIIA.

Võimalusel avada sõnastik Mozilla Firefoxi või Google Chrome'iga.