Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Taustauuring lisamaterjalide leidmiseks

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus kuulutab välja programmi “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” raames

taustauuringu lisamaterjalide leidmiseks.

Taustauuringu eesmärk on leida hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks lisamaterjale (käsikirju), samuti ideid lisamaterjalide koostamiseks, et toetada põhiõppevara kasutamist ning mitmekesistada HEV õpetust.        


Programmi “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” üheks eesmärgiks on  leevendada erialase kirjanduse vähesust ja parandada HEV õppe kvaliteeti. Selleks koostatakse ka põhiõppevara toetavaid lisamaterjale, näiteks pildimaterjalide, ülesannete, harjutuste komplektid, tekstikogumikud, veebipõhised ülesanded ja mängud jne. Koostatud materjalid tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks portaalis www.hev.edu.ee või jagatakse sihtgruppidele CD-del.

Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2010.

Taotlusvorm on leitav Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koduleheküljelt
„Avalik teave” alajaotuse alt, www.ekk.edu.ee/uldinfo/avalik-teave

Täiendav info: Epp Müil; tel: 7 350 613, epp.muil@ekk.edu.ee
või Kristiina Paist, tel: 7 350 714, kristiina.paist@ekk.edu.ee