Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Taustauuring õpetajamaterjalide leidmiseks

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus kuulutab välja
programmi “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” raames

taustauuringu õpetajamaterjalide leidmiseks.
.

Taustauuringu eesmärk on leida hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks õpetajamaterjale (käsikirju), samuti ideid õpetajamaterjalide koostamiseks.        


Programmi “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” üheks eesmärgiks on  leevendada erialase kirjanduse vähesust ja parandada HEV õppe kvaliteeti. Selleks koostatakse õpetajatele näidis- ja juhendmaterjale ning tõlgitakse välismaal avaldatud käsiraamatuid HEV õpilaste õppe alal. Koostatud materjalid tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks portaalis www.hev.edu.ee või jagatakse sihtgruppidele CD-del.

Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2010.

Taotlusvorm on leitav Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koduleheküljelt
„Avalik teave” alajaotuse alt, www.ekk.edu.ee/uldinfo/avalik-teave

Täiendav info: Epp Müil; tel: 7 350 613, epp.muil@ekk.edu.ee
või Kristiina Paist, tel: 7 350 714, kristiina.paist@ekk.edu.ee