Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Appi - mu klassis on kuulmislangusega õpilane!

Appi - mu klassis on kuulmislangusega õpilane!

Kuigi lapsel võib olla funktsioonalseid piiranguid, on tal õigus ühtekuuluvusele ja samaväärsele haridusele nagu kõigil lastel. See kõlab iseenesestmõistetavana, aga õiguse elluviimine ei ole just alati lihtne. Kuulmislangusega liitub mitmesuguseid katsumusi. Osa raskustest on võimalik leevendada tehniliste abivahenditega. Ka keskkonnategureid saab mõjutada. Suurimad katsumused on siiski seotud sellega, kuidas inimesed võõrale probleemile reageerivad ja kuidas nad selle katsumuse vastu võtavad. Mõni võib kuulmislangusega laste probleemi alahinnata, nii et lastele langevad liiga suured nõudmised. Mõni näeb aga ainult tüli ja vaeva ning püüab hoiduda sääraste lastega tegelemast. Paljud soovivad siiski aidata, kuid nad on ebakindlad, sest ei tea, mis kõik kuulmislangusega kaasneb.

Raamat pakub aga kindlasti huvi teistegi erivajaduste seisukohalt. Kutsub ju autor üles puuet ja sellest johtuvaid erisusi õppimises ning käitumises tähele panema ja nendega arvestama. Teisalt keskendub raamat praktilistele
nõuannetele õppetöö hõlbustamiseks ning juhib tähelepanu lihtsatele ja kergelt rakendatavatele võtetele, mida erivajadusega õpilaste kaasamisel silmas pidada.

Raamatu pealtnäha lihtsast vormist ei tohiks end eksitada lasta – tegu on sisuka ja asjatundliku käsitlusega, mida ilmestavad Thomas Lindbergi tabavad ja meeldejäävad joonistused.

Appi - mu klassis on kuulmislangusega õpilane!