Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Eesti keele lugemik-tööraamat 2. ja 5. klassile

2. klassi lugemik-tööraamatu autor on Kaja Pastarus.

Neljaosaline tööraamat vastab lihtsustatud riiklikule õppekavale. Õppevara on välja antud paberkandjal ning on elektrooniliselt allalaaditav siit.

5. klassi lugemik-tööraamatu autor on Krista Sunts.

Neljaosaline tööraamat vastab lihtsustatud riiklikule õppekavale. Õppevara on välja antud paberkandjal ning on elektrooniliselt allalaaditav siit. 5. klassi lugemik-tööraamatu juurde kuulub õpetaja juhendmaterjal.

Lugemik-tööraamatute väljaandmist  toetas ESF programm „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” ja Eesti riik.

Materjale saab tellida Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest.

Info: reilika.kaasik@ekk.edu.ee või 7350 718, Reilika Kaasik.