Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Lihtsustatud menetlusega hange „Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekava vastava õppevara soetamine"

Kutsume osalema Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse korraldatud lihtsustatud menetlusega hankes  „Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekava vastava õppevara soetamine“.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele vastava õppevara koostamiseks toimub hange järgmistes õppeainetes:
 
■ eesti keel (lugemine) –   6.  klass;
■ loodusõpetus –  7.  klass;
■ matemaatika –   3.  klass.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppele vastava õppevara koostamiseks toimub hange järgmistes õppeainetes:

■ Elu- ja toimetulekuõppe materjalid seostatuna keele- ja kõnearenduse, matemaatika ning käelise tegevuse elementidega.

Lisainfo ja hankedokumentide väljastamine kahe tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest e-postile hanked@ekk.edu.ee


Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. mai 2011 kell 15.00.


ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilastele õppevara arendamine” alusdokument: www.ekk.edu.ee/programmid/programm-hariduslike-erivajadustega-opilaste-oppev