Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Õppevara jagamine koolidele

Head  õpetajad ja koolijuhid!


Palume teie abi info kogumisel põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe) alusel õppivate õpilaste arvu kohta  2011/2012 õppeaastal.

ESFi programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ toel on valmis saanud  õppematerjalid II, V, VI, VII, VIII ja IX klassi õpilastele. Programmi viib ellu Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, toetab Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.  Programmi raames valmivad õppematerjalid on koolidele tasuta. Lisaks avaldatakse materjalid tasuta programmi kodulehel www.hev.edu.ee.
Meie eesmärgiks on õppematerjalide võimalikult kiire toimetamine koolidesse, et õppetöö materjaliga saaks alata juba 1. septembrist. EHISest saaksime HEV-õpilaste arvu kätte  oktoobris-novembris, kuid siis on tubli tükk kooliaastat juba möödas.

Loodame, et koolidel on ülevaade 2011/2012 õppeaastal LÕK-i ja TÕK-i järgi õppivate õpilaste arvust üldjoontes juba praegu olemas ning olete nõus meid selle infoga aitama. See võimaldaks õppevara koolidele jagada juba õppeaasta alguseks. EHISe andmete põhjal on hiljem võimalik arve täpsustada ja vajadusel õppevara juurde saada.

Pakutav õppevara:
1. „Eesti keele lugemik-tööraamat II klassile” (LÕK), autor Kaja Pastarus
2. „Eesti keele lugemik-tööraamat V klassile“ (LÕK), autor Krista Sunts
3. „Eesti keele tööraamat VII klassile“ (LÕK), autorid Kadri Rüütel, Reet Lill
4. „Matemaatika tööraamat V klassile“ (LÕK), autorid Anneli Areng, Kaja Pastarus
5. „Matemaatika tööraamat VI klassile“ (LÕK), autorid Raili Veelma, Ivi Madison, Eve Värv, Meelika Maila
6. „Matemaatika tööraamat VII klassile“ (LÕK), autorid Raili Veelma, Ivi Madison, Eve Värv
7. „Matemaatika tööraamat VIII klassile“ (LÕK), autor Meelika Maila
8. „Matemaatika tööraamat IX klassile“ (LÕK), autorid Ragne Kuusk, Kadri Rüütel
9.  „Inimene I“ (II- III arengutase (III- IX klass), TÕK elu- ja toimetulekuõpetus, eesti keele ja matemaatika elementidega seostatud  töölehtede komplekt), autor Marju Türnpu
10. „Inimene II“ (II- III arengutase (III- IX klass), TÕK elu- ja toimetulekuõpetus, eesti keele ja matemaatika elementidega seostatud  töölehtede komplekt), autor Marju Türnpu*
11. „Matemaatika I. Arv ja number 1-5“ (I- II arengutase (I- VI klass), TÕK), autorid Signe Leht, Saima Salomon*
12. „Minu retseptiraamat“ (II- III arengutase (III- IX klass), TÕK elu- ja toimetulekuõpetus, eesti keele ja matemaatika elementidega seostatud tööõpetuse tundide läbiviimiseks), autor Kristel Palgi*

*Õppematerjali jagamine toimub oktoobris 2011

Palume eraldi välja tuua
• kooli nimi
• õppematerjali nimetus,
• õpilaste arv klassis
• õpetajate arv
• muu (n: 1 eks kooli raamatukogule vmt)

Näiteks:
Tartu Kroonuaia Kool
1) Matemaatika tööraamat IX klassile - 15 õpilast, 1 õpetaja, 1 eks raamatukogule
2) Eesti keele lugemik-tööraamat II klassile – 5 õpilast, 1 õpetaja
3) jne

Teiepoolset infot LÕK ja TÕK õpilaste arvu kohta algaval õppeaastal ootame eksamikeskusesse e-posti aadressil Triin.Oldekop@ekk.edu.ee (Triin Oldekop, programmijuhi abi).

Ootame infot hiljemalt 26. augustiks.

Tõhusale koostööle lootes

Kristiina Paist
ESF programmijuht