Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Lihtsustatud menetlusega hange "Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastava õppevara soetamine"

Kutsume Teid osalema Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse korraldatud lihtsustatud menetlusega hankes „Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekava vastava õppevara soetamine“.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele vastava õppevara koostamise hange toimub järgmistes õppeainetes:
 
■ Matemaatika                     1. klass
■ Matemaatika                      2. klass
■ Eesti keel (keeleõpetus) 8. klass
■ Eesti keel (lugemine)      8. klass
■ Eesti keel (lugemine)      9. klass
■ Inimeseõpetus                 8. klass
■ Inimeseõpetus                 9. klass
■ Loodusõpetus                  4. klass
■ Loodusõpetus                  5. klass
■ Loodusõpetus                  8. klass
■ Loodusõpetus                  9. klass
■ Ajalugu                               6. klass

Pakkumused tuleb esitada vastavalt hankedokumentides esitatud nõuetele.

Lisainfo ja hankedokumentide väljastamine toimub kahe tööpäeva jooksul peale avalduse saabumist e-posti aadressile triin.oldekop@ekk.edu.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. september 2011 kell 15.00.

ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilastele õppevara arendamine” alusdokument: www.ekk.edu.ee/programmid/programm-hariduslike-erivajadustega-opilaste-oppev