Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Tähelaulud

Tähelaulud

„Tähelaulud“ on tähtede ja tähestiku õppimiseks kokku pandud õppematerjal muusika ning kunsti ja käelise tegevuse ainete vaatenurgast, eelkõige toimetulekukooli õpilaste kõneoskuse arendamiseks.
Tähelaulude autorid on Silvia Paluveer ja Urve Pihlak. Õppevara koostamist nõustas Kristel Palgi.  Vaata siit .

Õppevara loomist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ kaudu.

Programmi viib ellu SA Innove.