Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Nimekiri Eestis välja antud hev-õppevarast

Nimekiri Eestis välja antud hev-õppevarast

Põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe)
vastavate (või selle õppekava nõudeid arvestatavate) õpikute, tööraamatute ja õpetajamaterjalide loetelu veebruaris 2021 leiate siit.


Veel materjale, mis (osaliselt või kohandamisel) sobivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivate õpilastega kasutamiseks leiate siit.