Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Küsitlus koolidele soovitavate LÕK materjalide kohta

Kui palju soovib teie kool tellida 2012/ 2013 õppeaastaks LÕK-õppevara?

ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ toel on valmis saanud käsikirjad  

•             LÕK loodusõpetuse tööraamat 3. klass
•             LÕK inimeseõpetuse ja loodusõpetuse tööraamatud 6. klass
•             LÕK ajaloo õpik 7. klass
•             LÕK ajaloo õpik 9. klass (vene keeles)

Õppevara on mõeldud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi lihtsustatud õppel olevatele õpilastele.

Käsikirjade kirjastamiseks ja trükitööde teostamiseks valmistame ette avatud riigihanke dokumente, mille hulgas peab olema 2012/2013 õppeaastaks nimetatud õppevarasid soovivate koolide nimekiri ning tellitava õppevara arv.

Seega, palun täpsustage tänaste teadaolevate andmete põhjal, kui palju LÕK õppekava õpilasi teil 2012/2013 õppeaastal asub õppima 3. klassi ja 7. klassi (eesti õppekeel) ja kui palju 9. klassi (vene õppekeel).

LINK KÜSITLUSE LEHELE