Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Et erilised lapsed õppida saaksid IV


ESF programmide „Õppenõustamissüsteemi arendamine” ja „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” teabepäev
„ET ERILISED LAPSED ÕPPIDA SAAKSID” IV
4. detsembril algusega kell 9.30  Tartus Ahhaa keskuses
Päevakava:
9.30- 10.00 Kogunemine, tervituskohv
10.00-10.45 HEV õpilaste õppekorralduse arendustegevus ja seda toetavad programmid.
Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik
10.45-11.30 Laste riskide ennetamine Laste ja perede arengukava ning Norra programmide näitel.
Anniki Tikkerpuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja   
11.30-12.15 Erilised lapsed koolis
Kristel-Liis Kaunismaa, PPA Põhja Prefektuuri korrakaitse büroo teenistuse vanem
12.15-13.15 Lõuna
13.15-14.00 Tugispetsialisti koostöö õpetajaga laste käitumisprobleemidega  toimetulekul
Tõnu Jürjen,  Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog
14.00-14.30 Seal, kus kohtuvad meie tugevused, sünnivad olulised muutused.
Reet Nigol, MTÜ Viljandimaa Nõustamis- ja õpiabikeskus Vasem parem koordinaator 14.30-15.00  Mahlapaus
15.00-15.45  Perede nõustamine õppekasvatussüsteemis 
 Ene Raudla, Viljandimaa Nõustamis- ja õpiabikeskusest Vasem parem     psühholoog
15.45-16.30  HEV õppija  kutsehariduses
 Anna Devrimci, SA Innove kutsehariduse agentuuri peaspetsialist
16.30 - 17.00 Kokkuvõtted päevast 

Osalema on oodatud eripedagoogid, nii lasteaedade kui ka üldhariduskoolide õpetajad, sotsiaal- ja haridustöötajad, lapsevanemad.

Teabepäeva elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Registreerumine Innove e-kalendris

Lisainfo: Monika Aun, tel 735 0723, e-post monika.aun@innove.ee 
Epp Müil, tel 735 0613, e-post epp.muil@innove.ee