Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Harjutusi 9. klassi eesti keele tööraamatu juurde

Harjutusi 9. klassi eesti keele tööraamatu juurde

Harjutusi 9. klassi  eesti keele tööraamatu juurde
Koostaja Ülle Rästas

Lisamaterjal täiendab lihtsustatud õppe 9. klassi eesti keele tööraamatut.
Lisamaterjal sisaldab harjutusvara nende teemade piires, mis on 9.klassi eesti keele tööraamatus käsitletud. Siiski pole lisaharjutustega kaetud kõik tööraamatu teemad. Lisaharjutusi on kokku 103.
Lisaharjutusi saab
• kasutada õppetöö diferentseerimiseks,
• kasutada kontrollivate tööde koostamisel,
• anda õpilastele kodusteks õppetükkideks.
Paljud harjutused on samasuguse töökorralduse ja ülesehitusega nagu tööraamatu harjutused (sobivad kodusteks töödeks tunnis õpitu kinnistamiseks). Lisamaterjal sisaldab ka suurema raskusastmega harjutusi võrreldes tööraamatu materjaliga (sobivad tunnitöö diferentseerimiseks).
Lisamaterjal ei sisalda teemade teoreetilisi käsitlusi ega  sissejuhatavaid (vaatlus)harjutusi teemadesse.

Lisamaterjali saab alla laadida siit.