Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Ilmunud on õpetajamaterjal "Lapse arengu, oskuste ja tunnetusprotsesside mõju õppimisele. Nõuandeid individuaalseks arendustööks."

Koostajad: Ly Erg ja Ana Kontor
Koolides lähtutakse õpetamisel kaasava hariduse põhimõttest – klassis on erinevad lapsed, seetõttu ei saa õpetust suunata ainult „keskmistele” õpilastele. Kõik peavad saama haridust oma vaimsele potentsiaalile vastavalt, mis aga eeldab õpetajatelt õpetuse maksimaalset individualiseerimist, sh vajadusel lihtsustatud õppekava rakendamist.
Koostatud juhendmaterjal on kasutamiseks lihtsustatud õppekava ja individuaalsete õppekavade rakendamiseks, tööks erivajadustega laste õpiabirühmades, kõneravis, pikapäevarühmades ja koduses arendustöös.
Juhendmaterjal on leitav siit.