Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õpiraskustega õpilaste toetamine põhikoolis (ainealased metoodilised- ja õppematerjalid)

Õpiraskustega õpilaste toetamine põhikoolis (ainealased metoodilised- ja õppematerjalid)

Igas koolis ja klassis on väga erinevaid lapsi – mõni on nutikam ja teine vähem, mõni on kiirem ja teine aeglasem, mõne lapse pere toetab õppimist ja teise oma pigem takistab. Riiklik õppekava ning sellega seotud materjalid on tavapäraselt pööranud tähelepanu lapsele, kellega suuri muresid ei ole. See on ka mõistetav. Siiski on palju õpilasi, kelle õpetamisele niisugused materjalid piisavalt kaasa ei aita. Seadusi uuendades on tehtud olulisi muudatusi, et hariduslike erivajadustega lastega tööd oleks võimalik korraldada igale lapsele sobivalt. Vaja on ka juhendavaid kirjutisi, mis aitaksid õpetajat. Loe edasi siit...

Kogumik on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning rahastamisel.