Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Viipekeelne kurt laps koolis. Juhendmaterjal õpetajale

Viipekeelne kurt laps koolis. Juhendmaterjal õpetajale

Koostaja: Raili Loit, tekstide autorid Liivi Hollman, Regina Paabo ja Raili Loit

Raamat täiendab kuulmislanguse temaatikat käsitlevat eestikeelset lugemisvara kompaktse, nüüdisaegse ja mitmekülgse teemakäsitlusega ning on suunatud eelkõige pedagoogidele. Samas võivad kasulikku lugemist leida tõenäoliselt kõik teised kuulmislangusega tegelevad spetsialistid ning lapsevanemad.
Raamatus on valik teemasid, mida peaks koostaja hinnangul ilmtingimata teadma iga kuulmislangusega laste õpetaja, kuid keskendutakse eelkõige viipekeelsetele (viipekeelt esimese keelena kasutavatele) kurtidele. Viipekeelseid kurte lapsi võib nii mõneski mõttes oma keelelise ja kultuurilise eripära tõttu pidada üheks kõige omanäolisemaks lasterühmaks. Senini on Eestis olemasolevas kirjanduses kurtusega seonduvalt keskendutud valdavalt oraalsetele (eesti keelt esimese keelena kasutatavatele) kurtidele ja oraalsele (ehk eesti keelel põhinevale) õpetusmetoodikale ning käsitletud kurtust eelkõige kui puuet.
Käesolevas raamatus püütakse vaadelda kurtust pisut teistsugusest aspektist: tänapäeval räägitakse kurtusest üha enam kui keelelis-kultuurilisest nähtusest. Suur osa kirjutatust on paljus ülekantav ka oraalsetele kurtidele ja kergema kuulmislangusega lastele.
Raamatu faili on alla laaditav siit.
Raamatu juurde kuulub väike viibete sõnastik. Nii sõnastik kui raamatus viidatud muud video- ja helifailid on alla laetavad dropoxi lingilt
https://www.dropbox.com/sh/3v2r21ug1tq1b4o/_8NWfJUVVF.
Viipekeele huvilistele soovitame külastada ka rahvusvahelise projekti Spread the Sign kodulehekülge, kust leiab viipekeele tõlkesõnastiku http://www.spreadthesign.com/ee/.

 Juhendmtarjal on allalaetav siit