Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

HEV õppevara kasutajate teabepäev 19. märtsil Tartus

Tere!

19. märtsil toimub ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ teabepäev Tartus (koht täpsustub).

Teabepäevale on oodatud eelkõige tavakooli õpetajad, kes töötavad igapäevaselt lihtsustatud õppel olevate õpilastega.

Teabepäeva esialgne päevakava on järgmine.

9.00                   Registreerimine ja tervituskohv
9.30–10.00         Arendustegevused hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses
                         Tiina Kivirand, HTM üldharidusosakonna nõunik
10.00–11.00       LÕK õpilase kaasamine õppeprotsessi tavaklassis
                         Kaja Plado, TÜ Haridusteaduste instituut, eripedagoogika programmijuht
                         Ana Kontor, TÜ täiendkoolituskeskus, eripedagoog
11.00–11.15       Paus
11.15–12.15       Töötoad, I valik
12.15–13.00       Lõuna
13.00–14.00       Töötoad, I valik jätkub
14.00–14.20       Mahlapaus
14.20–16.20       Töötoad, II valik
16.30–17.00       Kokkuvõtted töötubadest ja lõpetamine

Igal teabepäevale registreerunul on võimalik osa võtta kahest töötoast järgmisest valikust:
• eesti keel – töötuba juhivad Ana Kontor ja Kaja Plado
• matemaatika – töötuba juhivad Meelika Maila ja Eve Värv
• inimeseõpetus ja loodusõpetus – töötuba juhivad Kaja Pastarus ja Maret Lill
Töötubades jagavad tööraamatute koostajad praktilisi nõuandeid tööks lihtsustatud õppel  õpilastega tavakoolis.

Teabepäev on tasuta.

Kohtade arv on piiratud.
Osaleda soovijail palume saata lühike (ca 1 lk) sooviavaldus 25. veebruariks aadressile reilika.kaasik@innove.ee

Valituks osututele teatatakse teabepäevale registreerimisest meili teel hiljemalt 3. märtsil.

Sooviavaldus peaks sisaldama järgmist infot:
• Osaleda soovija kontaktandmed (e-post, telefon) ja töökoht (kool)
• Senine töökogemus HEV-õpilastega (klassid, õppekavad)
• Millistes töötubades (valida kaks) soovite osaleda
• Peamised probleemid HEV-õpilaste õpetamisel tavakoolis
• Küsimused ja ettepanekud lektoritele ja töötubade juhtidele

Täiendav info: Epp Müil, epp.muil@innove.ee, 735 0613.