Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Hev õppevara leidis tunnustust!

Inimeseõpetuse ühing tunnustab tegijaid

Alates 2008. aastast korraldab Inimeseõpetuse Ühing konkursse „Aasta inimeseõpetuse õpetaja“ ja „Inimeseõpetuse aasta tegu“.
2014.  aasta „Inimeseõpetuse aasta teo” laureaat on 8. kl inimeseõpetuse õpik „Tervis – minu valikud” (autorid Merike Kull, Kai Part, Kristi Kõiv ja Evelyn Kiive Tartu Ülikoolist) – märgiti ära inimeseõpetuse aine väärtustamine ja arendamine läbi metoodilise materjali. Koolibri kirjastuselt ilmunud õpik pälvis eriauhinna Frankfurdis toimunud raamatumessil oluliste sotsiaalsete ja eetiliste teemade käsitlemise eest.

2014. aasta nominent on Inimeseõpetuse tööraamatud lihtsustatud õppe 6. ja 7. klassile (autorid Katri Kütt,  Maret Lill, Evelyn Ojaperv ja Krista Saadoja) – inimeseõpetuse aine väärtustamine ja arendamine läbi hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamise. Materjal on valminud SA INNOVE programmi raames „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine”.  ja vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele (esitaja: Inimeseõpetuse Ühingu juhatus).
 
Inimeseõpetuse tööraamatu autorid tänavad Inimeseõpetuse Ühingut märkamise ja tunnustamise eest! Konkureerimine rahvusvaheliselt tunnustatud õpikuga on auasi ja väärtustab meie tööd veelgi.
Maret Lill
töörühma juht


allikas www.inimeseopetus.eu