Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara » Ülesandeid 7. klassi loodusõpetuse tööraamatu juurde

Ülesandeid 7. klassi loodusõpetuse tööraamatu juurde

Lisamaterjali "Ülesandeid 7. klassi loodusõpetuse tööraamatu juurde" on koostanud Helle Anijärv ja Piret Seedre.

Lisamaterjali eesmärgiks on pakkuda õpetajale tuge.
7. klassi riiklik õppekava on teemaderohke ja mahukas. Tööraamatu maht on aga piiratud.
Põhiõppevaras keskendutakse ülesannetele, mis toetavad peamiselt  faktilise  materjali
omandamist. Vajaka jääb sellistest ülesannetest, mis aitaksid seostada õpitavat igapäevase
eluga, annaksid  võimaluse analüüsida konkreetseid situatsioone, mõista põhjus-tagajärg
seoseid ning aitaksid kujundada oskust kasutada kaarte ja erinevaid teabeallikaid.
Kindlasti on vaja lisaks ülesandeid, mille lahendamisel saavad õpilased kasutada IKT
vahendeid, uurimusõpet, probleemõpet.
Esitatud materjal ei eelda lapse iseseisvat, vaid õpetaja poolt suunatud tööd. Materjali
koostades on autorid lähtunud seisukohast, et õpetajal oleks piisavalt teemakohast
õppematerjali, mida  saaks  kasutada  vastavalt  klassi õpilaste tasemele  õpetuse
diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks.

Lisamaterjali saab alla laadida siit.