Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Koolitus „Seksuaalhariduse teemade käsitlemine inimeseõpetuse aines lihtsustatud õppekava järgi“

Täiendkoolitus on suunatud õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes õpetavad lihtsustatud õppekava järgi õppivaid õpilasi. Koolitust korraldab Tartu Ülikooli programmi Eduko tegevuse 7 “Pedagoogide täiendusõpe” II taotlusvooru rahastamisel.

Antud koolitus püüab noortega tegelevale professionaalile toeks ja abiks olla noortele arenguliselt oluliste teemade käsitlemiseks. Koolitusel hõlmab eri teemade teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat, lähtudes hariduslike erivajadustega õpilastele sobivatest õppemeetoditest. Koolitus lähtub Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standarditest, kohandades neid lihtsustatud õppekava vajadustele.

Täpsem info ja päevakava.