Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Surdologopeedi käsiraamat

Surdologopeedi käsiraamat

"Surdologopeedi käsiraamatu" autorid on Elle Ojasaar ja Reeli Miśiniene.

Eestis on kuulmispuudega lapsi (kurte ja vaegkuuljaid) kõnelema õpetatud ligi 150 aastat.
Kuni 1960ndateni õpetati suulist kõnet nn puhta suulise meetodi alusel, mis tähendab, et
õpetamisel kasutati ainult suulist ja kirjalikku kõnet. Viipekeele ja muude suhtlemise abi-vahendite kasutamine õppetöös oli keelatud. Loe edasi...