Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Programm, mis täiendas HEV-õpilaste õppevara

5. detsembri 2014. a Õpetajate Lehes ilmus artikkel "Programm, mis täiendas HEV-õpilaste õppevara".
ESF-i programm „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” alustas 2008. aastal riiklikus eksami- ja kvalifikatsioonikeskuses ja lõpeb tänavu SA Innoves. Veidi läks aega hoovõtuks, veidi kokkuvõteteks, tihedat sisulist tööd tuli kokku viis aastat. Programmi eesmärk oli parandada HEV-õpilaste ligipääsu haridusele, tõsta õppe kvaliteeti, luua eeldused võrdsete õppimisvõimaluste tagamiseks. Välja on antud 25 nimetust õppematerjale lihtsustatud õppele, üheksa nimetust toimetulekuõppele, 29 õpetajaraamatut ja 10 põhiõppevara omandamist toetavat lisamaterjali. Põhiõppevara on kättesaadav nii paberil kui ka elektrooniliselt, õpetaja- ja lisamaterjalid vaid elektrooniliselt. Materjalid on tasuta allalaetavad portaalist www.hev.edu.ee. Loe artiklit edasi Õpetajate Lehe veebilehelt.