Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

HEV-õppevara muutub tasuliseks

SA Innove on tegelenud HEV-õppevara arendamise ja väljaandmisega aastast 2008.
Varem lihtsustatud riiklikule õppekavale vastavad õpikud ja töövihikud sisuliselt puudusid.
Eriti raskes olukorras olid lihtsustatud õpet pakkuvad vanemad klassid.
Nendele tuleb õppematerjalide loomist kindlasti jätkata, samuti on vaja täiendavalt koostada veel mitmeid toimetulekuõppe materjale.

Kuni käesoleva aastani finantseeriti HEV-õppevara koostamist ja väljaandmist pilootprojektina Euroopa Sotsiaalfondist ning sissetöötamisfaasis oli õppevara ka tasuta.
Õppevara saab jätkuvalt tasuta alla laadida portaalist www.hev.edu.ee kuid al 1. juunist saab trükiversioone sümboolse tasu eest tellida Innove kodulehe e-poest.

Trükitud HEV-õppevara hinnaks saab toote omahind ehk õppevara jääb odavaks.
Kõik laekuvad finantsid suunatakse puuduoleva õppevara  arendamiseks ning  olemasolevate tööraamatute kordustrükkide tellimiseks.

2016/2017 õppeaasta tellimusi trükiversioonidele hakkame Innove e-poe vahendusel vastu võtma 1. juunist 2016.
Õppevara soetamiseks saab kasutada riigi poolt õppekirjanduse hankimiseks eraldatud vahendeid (57 eurot õpilase kohta).
Tasuta versioonid on kogu aeg kättesaadavad ja väljatrükitavad www.hev.edu.ee portaali vahendusel.