Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Innove e-poodi tuleb uut HEV-õppevara

Innove e-poest on oktoobri lõpust võimalik tellida uut  ja oluline hev-õppevara. Nimelt on ilmumas uus keeleõpetuse tööraamat „Eesti keele tööraamat 8. klassile“. Autoriteks Ana Kontor ja Kaja Plado.
 
Tööraamat, mis on õpikut ja töövihikut ühendav õppevara, sisaldab ülesandeid ja harjutusi teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks kui ka iseseisvaks tööks ja enesekontrolliks. Õppevaras käsitletavad teemad toetuvad õppekavas nimetatud üldpädevustele ning eesti keele õppe rõhuasetustele ja taotletavatele õpitulemustele 8. klassis. 
 
Õppevara koosneb neljast tööraamatust, millest kaks esimest osa ilmuvad II veerandi alguseks, st hiljemalt 24.10.2016 ning III ja IV osa kolmanda veerandi alguseks, st hiljemalt 3.01.2017.
 
Õppevara väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Õppevara saab tellida läbi SA Innove e-poe.