Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Innove e-pood saab täiendust uue HEV-õppevaraga

2017/2018 õppeaastaks on Innove e-poodi oodata uut HEV-õppevara. Ilmumas on:
• „Eesti keele tööraamat 4. klassile“, autor Ana Kontor
• „Eesti keele lugemik-tööraamat 8.-9. klassile“, autorid Kaja Plado ja Krista Sunts.

4. klassi tööraamat
Tööraamat on koostatud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel. Peamiseks sihtrühmaks on 4. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste kui tavakoolides.
Lisaks sobib materjal nõrga verbaalse  tasemega õppijatele, kellele on soovitatud õppimisel rakendada vähendatud õpitulemusi, samuti neile, kelle kõnearengu tase on lähedane lihtsustatud õppe 4. klassi tasemele. Samuti on materjal sobilik õpiraskustega õppijatele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava, saavutamaks  minimaliseeritud õpitulemused eesti keeles.
Tööraamat koosneb neljast osast.  I osa ilmub 14. augustil, II osa 23. oktoobril ning III ja IV osa ilmuvad 18. detsembril 2017.

8.-9. klassi tööraamat
Tööraamat on koostatud lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel. Peamiseks sihtrühmaks on lihtsustatud õppe 8. ja 9. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste kui tavakoolides. Lisaks sobib materjal õpiraskustega ja alakõnega õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks diferentseeritud õppes ning õpiabis.

Tööraamat koosneb viiest osast. 8. ja 9. klassi tööraamatute esimesed osad ning 8.-9. klassi ühine raamat „Tarbetekstid“ ilmuvad 14. augustil, 8. ja 9. klassi tööraamatute teised osad ilmuvad 18.detsembril 2017.
Õppevara väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ja seda saab tellida Innove e-poest.