Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Innove e-poes on saadaval uus HEV-õppevara!

2018./2019. õppeaastal ilmub „Eesti keele tööraamat 5. klassile“ (keeleõpetus), autor Ana Kontor, kaasautor Karl Karlep

Tööraamat on koostatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppetaseme eesti keele ainekava alusel. Peamiseks sihtrühmaks on 5. klassi hariduslike erivajadustega õppijad nii erivajadustega laste- kui tavakoolides. Samuti sobib materjal nõrga verbaalse  tasemega õppijatele, kellele on soovitatud õppimisel rakendada vähendatud õpitulemusi, samuti neile, kelle kõnearengu tase on lähedane lihtsustatud õppe 5. klassi tasemele. Materjal sobilik õpiraskustega õppijatele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava, saavutamaks  minimaliseeritud õpitulemused eesti keeles.

Tööraamat on õpikut ja töövihikut ühendav õppematerjal, mis sisaldab  harjutusi ja ülesandeid teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks kui ka iseseisvaks tööks ja enesekontrolliks. Õppevara kasutamine võimaldab õpetada last sõltuvalt oskuste omandatuse tasemest kas koostegevuses, näidise järgi tegutsemises, verbaalse ja näitliku (pildid, skeemid, märgid) suunamisega, soorituses verbaalsete kommenteerimisega, täitmisele eelneva ja järgneva kommenteerimisega või suhteliselt iseseisva sooritusega, millele kaasneb vaikse häälega või sisekõnes kommenteerimine.

Tööraamat koosneb neljast tööraamatust ja õigekirja omandamist toetavate skeemide ja reeglite kogumikust – „Tarkvara mapist“.

I osa ja Tarkvara mapp ilmuvad 2018 augustis;  II osa 2018 oktoobris; III ja IV osa 2018 detsembris.

Õppevara saab tellida Innove e-poest.

Loe uudist: https://www.innove.ee/uudis/innove-e-poes-saadaval-uus-hev-oppevara/