Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Uueks õppeaastaks valmivad tasuta digiõpikud lihtsustatud õppel lastele

2020. aasta sügiseks saavad Innove eestvedamisel ja Eesti õpetajate kaasabil valmis esimesed digiõpikud lastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppes või vajavad muul põhjusel kergemat õppevara.

Valmimisel on:

Matemaatika 2. ja 4. klassile
Loodusõpetus 5., 8. ja 9. klassile
Inimeseõpetus 1., 2., 3., 4., 5. ning 8. ja 9. klassile


Igaüks neist ainepõhistest õpikutest on terveks õppeaastaks mõeldud terviklik kogumik tekstidest, ülesannetest, illustreerivatest piltidest ja õpetlikest videotest.

Võrreldes tavaõppekavale loodud materjaliga on nendes õpikutes kergem teemakäsitlus, lihtsam keelekasutus, jõukohasemad ülesanded, selgem ülesehitus ja suurem kiri. Kuna õpikud on digitaalsed, omandab laps ka arvuti- ja nutiseadme kasutamise oskuseid.

Uued õpikud sobivad lastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel, aga ka õpilastele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele, samuti kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel.

Kuna õpikud luuakse Opiq platvormile, siis saab õpetaja neid tavaõppekava põhjal loodud materjalidega kombineerida vastavalt iga õpilase tasemele ja vajadusele.

Õpikud on kõigile tasuta kättesaadavad alates 2020. aasta sügisest E-koolikotis.

Vaata ka videouudist!