Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Uudised

Valminud on digipädevusmudel ja digioskuste hindamiskriteeriumid

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe õpilaste digipädevuste arendamiseks on valminud digipädevusmudel ja digioskuste hindamiskriteeriumid. Valikaine „Digioskuste õpe lihtsustatud õppes“ ainekava ja õppeprotsesside kirjeldused 3.-9.klassile leiate siit.
Välja pakutud õpitulemused ja hindamiskriteeriumid on koostatud silmas pidades nii neid õpilasi, kes õpivad tavaklassis kui ka neid, kes õpivad erikoolis.
Ainekava arendanud eksperdid-õpetajad on oma praktikas näinud, et piisava ja pideva toega saavad lihtsustatud õppe õpilased lihtsamate digioskuste omandamisega ilusti hakkama.
Toredat avastamist!