Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine

-+
Esileht » Õppevara

Õppevara

ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine” peamine eesmärk on koostada ja välja anda seni puuduvad õppematerjalid põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud ja toimetulekuõppe alusel õppivatele õpilastele.

„Õppevara”  alla koondame programmi jooksul valmivad õppematerjalid.

Vabaks kasutamiseks ja allalaadimiseks on üleval ka ESF projekti “HEV õppevara koostajate koolitus” raames valminud matemaatika ja loodusõpetuse töölehed.